2010 Langgaard & Schumann

Til trods for at de levede i hvert sit århundrede stod Robert Schumann og Rued Langgaard hinanden nært rent kunstnerisk. De var begge romantikere af sind, og de opfattede musik som poesi. I flere værker er Langgaard direkte inspireret af Schumanns musik, og mod slutningen af livet bliver Langgaard mere og mere optaget af Schumanns sidste skæbnesvangre år, hvor han plages af et tiltagende vanvid.