Slesvigske Musikkorps

SMUK_show_thumb

Slesvigske Musikkorps – i daglig tale SMUK – er et af forsvarets tre fuldtidsprofessionelle musikkorps og består af 16 musikere (messingblæsere og slagtøj). SMUK hører formelt set under Telegrafregimentet i Fredericia og har siden 1953 være hjemmehørende i Haderslev. SMUK repræsenterer forsvaret ved en lang række arrangementer og koncerter både herhjemme og i udlandet. Musikkorpset deltager ved militære parader og er med til at markere nationale mærkedage og er kendt for sin store musikalske bredde, der bl.a. har vist sig i samarbejdet med en lang række store solister og en omfattende cd- produktion.