2013 – Mysterium – Wagner og Langgaard

Billeder til download, Festival 2013:

Rued Langgaard Festival 2013, scene fra Parsifal i Ribe. Fotograf Folmer Iversen

SMUK, Slesvigske Musikkorps, ved RLF 2013. Foto Birgit Tengberg Thomas Dausgaard holder prøve med SSO i Ribe Domkirke , RLF 2013. Foto Birgit Tengberg

Thomas Dausgaard holder prøve med SSO i Ribe Domkirke (RLF 2013) - Foto, Birgit Tengberg

Fotos: Birgit Tengberg og Folmer Iversen

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image
YouTube Preview Image

YouTube Preview Image YouTube Preview Image

Video © Birgit Tengberg