2016 Program

Sfærernes musik
György Ligeti og Rued Langgaard
Rued Langgaard Festival 1. – 4. september 2016

Torsdag d. 1. september

Åbningskoncert
Kl. 16.30 Domkirkepladsen

Da György Ligetis Poème Symphonique for 100 metronomer blev uropført i 1962 var det en skandale. I dag er vi klar til at opleve de poetiske kvaliteter i værket. Hør også den unge danske komponist Jens Peter Møllers bud på nogle af Rued Langgaards mest underfundige stykker.

Rued Langgaard: Bortkørende Tog fra Strygekvartet nr. 2 BVN 145 (1918) (3’).
Arrangeret af Jens Peter Møller for tre slagtøjsspillere. Uropførelse.

Festivalåbning ved kulturudvalgsformand Jakob Lose, Esbjerg Kommune.

Triptykon
Tre stykker fra Rued Langgaards Insektarium BVN 134 (1917) (8’). Iscenesat af Jens Peter Møller for tre slagtøjsspillere. Uropførelse.
Vandregræshoppe
Dødningeur
Stikmyg 

Insekter, mus og tikkende ure hos Ligeti og Langgaard. Ved Esben Tange

György Ligeti: Poème Symphonique (1962) (25’)
”Musikalsk ceremoni” for 100 metronomer.

SCENATET:
Matias Seibæk, percussion
Nicolai Slaatto, percussion
Benjamin Fox, percussion
Anna Berit Asp Christensen (performer i Ligeti)
Laura Møller Henriksen (performer i Ligeti)
Peter Barnow, lydmand

Ligeti kort
Kl. 19 Langgaard Salen, Kannikegården
En introduktion til György Ligeti – en af det 20. århundredes mest originale komponister.
Ved Jens Cornelius

Études
Kl. 20.00 Sct. Catharinæ

György Ligetis banebrydende Etuder i samspil med billedprojektioner af fraktaler og af skulpturer af den rumænsk franske billedhugger Constantin Brancusi (1876-1957). I Vanvidsfantasi ser Rued Langgaard mystiske forbindelser mellem domkirkerne i Bonn og Ribe.

György Ligeti: Études pour Piano. Bog 1 (1985) (19’)
Désordre (Uorden)
Cordes à vide (Løse strenge)
Touches bloquées (Blokerede tangenter)
Fanfares
Arc-en-ciel (Regnbue)
Automne à Varsovie (Efterår i Warszawa)

Rued Langgaard: Vanvidsfantasi BVN 327 (1947/49) (14’)
Vanvidsefteraarsnat
Efteraarsengel
Vanvidsgang

György Ligeti: Études pour Piano. Bog 2 (1988-94) (23’)
– Galamb borong 
– Fém (Metal)
– Vertige (Svimmelhed)
– Der Zauberlehrling (Troldmandens lærling)
– En suspens (I uvished)
– Entrelacs (Sammenslyngninger)
– L’escalier du diable (Djævelens trappe)
– Coloana infinita (Evighedssøjlen)

Fredrik Ullén (klaver)
Billedprojektioner og lysdesign: Lars Egegaard Sørensen
Koncept: Esben Tange

Sfærernes musik revisited I
Kl. 22.00 Langgaard Salen, Kannikegården

Henrik Marstal og Anna Lidells remix af Sfærernes Musik har titlen Al Graad Grunde for at minde os om hvilken kaotisk, sorgfuld epoke under Første Verdenskrig Langgaard skrev sit værk i. Og så er titlen forresten også et anagram over navnet Rued Langgaard.

Al Graad Grunde (40’)
Sfærernes Musik genkomponeret af marstal:lidell

Visuals med sekvenser fra tidlige danske science fiction film; Atlantis (1913), Verdens Undergang (1915) og Himmelskibet (1918) foruden tekstuddrag fra Karin Michaëlis’ Krigens Ofre (1916) og Emil Bønnelyckes Asfaltens Sange (1918)

marstal:lidell (dreampop/electro-duo)

Fredag d. 2. september

Hvordan lyder det derude? Myter og viden!
Kl. 10.30 Ribe Katedralskole
Det ydre rum er for mange et mysterium selvom vores viden udvikler sig i rasende fart. Foredrag med bl.a. lydeksempler fra det ydre rum.

Ved astronom Anja Cetti Andersen 

Astronomi i Katedralskolen
Kl. 11.15 Ribe Katedralskole
Et kig i samlingen af historiske bøger om og af astronomiens store videnskabsmænd: Kopernicus, Tycho Brahe, Newton og Ole Rømer, der som den første målte lysets hastighed med stor præcision. Et værk fra 1647 om månen blev forbudt af den katolske kirke.
Ved bibliotekar Lars Ilsøe. 

Fjeldblomster
Kl. 11.40 Ribe Katedralskole
I Fjeldblomster gør Rued Langgaard – på vej mod en bjergtop – holdt i en skov, hvor det suser spøgelsesagtigt i granernes toppe. Ligeti har både et ben i fortiden og fremtiden i sin Trio for violin, horn og klaver, som han kalder en ”nostalgi for et hjemland, der ikke længere eksisterer”.

Rued Langgaard: Fjeldblomster Intermezzo for Klavertrio BVN 34 (1908) (7’)
–       Andante molto

György Ligeti: Trio for violin, horn og klaver (1982) Uddrag

Esbjerg Ensemble

Rumrejsen år 2001
Kl. 15.00 Langgaard Salen
Den mystiske fremtidsodysse Rumrejsen år 2001 om menneskets udvikling fra abe til stjernebarn gjorde med et slag György Ligeti kendt i den brede offentlighed, da musik fra hans Requiem, Atmosphères og Lux Aeterna spiller en prominent rolle i filmen.

Stanley Kubrick: Rumrejsen år 2001 (1968)
Med uddrag af Ligetis Requiem, Atmosphères og Lux Aeterna.

Sfærernes Musik
Kl. 20.00 Domkirken
Langgaards visionære Sfærernes Musik opføres for første gang i en rumlig realisering ved Bo Gunge, hvor musikere og sangere er placeret omkring og imellem publikum. Inden da høres Ramifications, hvor Ligeti ophæver den traditionelle stemning af tonehøjde. Koncerten begynder med en uropførelse af Søndagssonate. Lille Storsymfoni, hvor romantisk kammermusik for violin, klaver og soloorgel møder storladen vild orkestermusik. I Symfoni nr. 4 Løvfald hengiver Langgaard sig til religiøst farvede efterårs-forfalds-stemninger.

Langgaard: Søndagssonate. Lille Storsymfoni BVN 393 (1949-50) (13’) Uropførelse
Poco allegro marcato (violin og klaver)
Langsomt, indtrængende (violin og klaver)
– (orgel)
Moderato. Præcist og eftertrykkeligt (orkester)

Langgaard: Symfoni nr. 4 i én sats. Løvfald BVN 124 (1916 rev. 1920) (24’)

Pause

Sophus Claussens Atomernes Oprør (1925) Uddrag.
Thøger Larsens Sfærernes Musik (1923) Uddrag

György Ligeti: Ramifications (Forgreninger) for 12 solostrygere (1968-69) (9’)

Rued Langgaard: Sfærernes Musik for soli, kor, orkester og fjernorkester BVN 128     (1916-18) i versionen Rumrejsen 2016 til Sfærernes Musik. Udarbejdet af Bo Gunge til rumlig opførelse i en katedral. (40’) Uropførelse.

Sønderjyllands Symfoniorkester
DR VokalEnsemblet
Vokalensemble Vest
Vor Frelsers Kirkes Kor
Studerende ved Det Jyske Musikkonservatorium (Fjernorkester i Rumrejsen i Sfærernes musik 2016)

Dénise Beck, (sopran)
Gunvor Sihm (violin)
Berit Johansen Tange (klaver)
Birgitte Ebert (orgel)
Dirigent: Thomas Dausgaard
Lysdesign: Lars Egegaard Sørensen
Koncept og oplæsning: Esben Tange

Kl. 22.30 Sct. Catharinæ Kirke
Både Langgaard og Ligeti var fascineret af det absurde. Her går de planken ud. De tre arier fra Ligetis groteske dommedagsopera Le Grand Macabre synges af Chefen for Gepopo, Det Hemmelige Politiske Politi.

Rued Langgaard: Ècrasez l’infâme (Knus det nederdrægtige) BVN 385 (1949) (6’). Violin og klaver.
–       Præcist og eftertrykkeligt
–       Samme Tempo
–       Præcist og eftertrykkeligt!
–       Præcist og eftertrykkeligt!
–       Præcist og eftertrykkeligt!

Rued Langgaard: Le Béguinage (Helligheden) BVN 369 (1948-49) uddrag (9′)
–       I Andante marcato
–       III Efterhånden så hurtigt som muligt
–       V Langsommere

György Ligeti: Mysteries of the Macabre (1974-77/1988) (8’)
Tre arier fra Le Grand Macabre for koloratursopran og klaver

Dénise Beck, (sopran)
Gunvor Sihm (violin)
Clemens Hund-Göschel (klaver)
Berit Johansen Tange (klaver)

Lørdag d. 3. september

Volumina
Kl. 11.00 Domkirken
Da Rued Langgaard som 11-årig debuterede som organist, var der musik af Girolamo Frescobaldi på programmet, og da Ligeti i 1950’erne i Ungarn var på jagt efter et nyt musikalsk sprog, tog han også Frescobaldi til hjælp. Ligetis Volumina overskrider grænserne for, hvad der anses muligt på et orgel. Under forberedelserne af uropførelsen brød de elektriske installationer i Göteborg Domkirkes orgel sammen.

Girolamo Frescobaldi (1583-1643): Toccata terza (1627) (8′)
György Ligeti: Ricercare Hommage til Girolamo Frescobaldi (1953) (5’)
György Ligeti: Volumina (1961-62) (16’)
Rued Langgaard: Fantasia patetica BVN 19 (1907/1910) (17’)
Girolamo Frescobaldi: Toccata quarto alla Levatione (1627) (6′)

Hans Davidsson (orgel)

Det evige lys
Kl. 15.00 Domkirken
Ligetis Lux aeterna er mættet af en ekstraordinær stråleglans, der rækker ud i det hinsides. I Tre Fantasier efter Friedrich Hölderlin gælder det til gengæld jordiske dramaer, hvor eksistensen er på spil. Rosengårdsviser, der er et af Langgaard mest elskede og hyppigst opførte værker, er evighedsmusik, hvor smerte og skønhed er to sider af samme sag. Digte af Goethe for mandskor, komponeret i sommeren 1913, er til gengæld ukendt musik for alle. Sangene uropføres nu langt om længe.

György Ligeti: Lux aeterna (Det evige lys) for 16-stemmingt kor a capella (9’)

Rued Langgaard: Rosengårdsviser ( Thor Lange) BVN 164 (1919) (11’)
–       Vel maa jeg kysse dig, Hjertenskær
–       Bag Muren sidder de Roser små
–       Træt

György Ligeti: To kor a cappella for blandet kor til tekst af Sándor Weöres (1955) (4’)
Ejzekke (Nat)
Reggel (Morgen)

Tage Nielsen (1929-2003): Three Black Madrigals (Sylvia Plath) (8’)
–      The Manor Garden
–      Lorelei
–      Frog Autumn

Rued Langgaard: Af 6 Digte af Goethe for mandskor BVN 57 1-3 (1913) (9′)
–      Künstlerlied. Zu erfinden, zu beschliessen
–      Neujahrslied. Zwischen dem Alten
–      Novemberlied. Dem Schützen, doch dem alten nicht

György Ligeti: Tre Fantasier efter Friedrich Hölderlin (1982) (13’)
–       Hälfte des Leben
–       Wenn aus der Ferne
–       Abendphantasie

DR VokalEnsemblet
Dirigent: Bart Van Reyn

Méthamorphoses Nocturnes
Kl. 20.00 Sct. Catharinæ
”Det gamle Partitur smed jeg i Sneen i Sengeløse 1927 men fortrød det 1936!”. Rued Langgaard besluttede sig heldigvis for at rekonstruere sin kasserede Strygekvartet nr. 1. Det er fuldblods romantisk musik, der fortjener denne sene uropførelse. Ligeti skrev sin Strygekvartet nr. 1 Méthamorphoses Nocturnes i skjul for de ungarske myndigheder, da han her begiver sig ind i et nyt musikalsk land, rigt på abstrakte nattestemninger, der ikke hylder datidens kommunistiske regime.
Rued Langgaard: Strygekvartet nr. 1 BVN 68 (1914-15 rev. 1936) (38’) Uropførelse.
Andante ma non troppo
Allegretto scherzando
Grave
Sostenuto

Pause

György Ligeti: Strygekvartet nr. 1 Méthamorphoses Nocturnes (1953-54) (21’)

Rued Langgaard: Strygekvartet nr. 2 BVN 145 (1918) (26’)
Bortdragende Stormskyer
Bortkørende Tog
Skumrende Landskab
Vandring

Nightingale String Quartet

Sfærernes musik revisited II
Kl. 22.30 Domkirken
Rued Langgaards Sfærernes Musik er afsæt for helt nye toner af Ensemble MidtVest, der er et af de eneste klassiske kammermusikensembler, som kan frigøre sig fra de nedskrevne noder og improvisere.

Sfærernes Musik improviseret (40′)
Ensemble MidtVest

Søndag d. 4. september

Gudstjeneste
Kl. 10.00 Domkirken med musik af Rued Langgaard

Mine herrer. Jeg har lige opdaget, at jeg er Langgaard epigon!
Kl 13 Langgaard Salen, Kannikegården.
Foredrag: Da Rued Langgaard blev opdaget i 1968 – og hvad der siden skete.
Ved Bendt Viinholt Nielsen

Hommage à Brahms
Kl. 15.00 Sct. Catharinæ
Den unge Ligetis Seks Bagateller er sprudlende intens musik med inspiration fra ungarsk, rumænsk og serbisk folkemusik. Næsten 30 år efter komponerede han Trio for violin, horn og klaver, der på samme tid er en ”Hommage til Brahms” og en ”nostalgi for et hjemland, der ikke længere eksisterer”. I både Lenaustemninger og Fjeldblomster giver Langgaard sig hen til en drømmeverden, der er præget af magiske skovstemninger, og i Sommer. 4 Sangtonebilleder viser han sig fra en sjælden humoristisk side.

György Ligeti: Trio for violin, horn og klaver (1982) (22’)
–       Andantino con tenerezza
–       Vivacissimo molto ritmico
–       Alla marcia
–       Lamento. Adagio

Rued Langgaard: Lenaustemninger BVN 138 (1917) (14’)
Mezzosopran og strygekvartet
–       Bleg, stille Falmen alle Vegne Roligt
–       Gjennem Krat og dunkle Bregner Ikke hurtigt
–       Vindstød over Søen fare Hurtigt
–       Sol derovre gaar til Hvile Temmelig langsomt

Pause

Rued Langgaard: Fjeldblomster Intermezzo for Klavertrio BVN 34 (1908) (7’)
–       Andante molto

György Ligeti: Der Sommer (Hölderlin) (1989) (3’)

Rued Langgaard: Sommer. 4 Sangtonebilleder (Langgaard) (1917) (10’)
–       Byger drager med Regn og Plask
–       Aftnen svøber sin Skumringskaabe
–       Luften er svalet af Torden og Regn
–       Solblink, vejrende Flag

György Ligeti: Seks Bagateller for Blæserkvintet (1953) (13’)
–       Allegro con spirito
–       Rubato. Lamentoso
–       Allegro gravizioso
–       Presto ruvido
–       Adagio. Mesto
–       Molto vivace. Capriccioso 

Signe Asmussen (sopran)
Finghin Collins (klaver)
Esbjerg Ensemble