KATEDRALSKOLEN

Johanne Duborg Døssing

  Johanne Duborg Døssing

  Jeg hedder Johanne Duborg Døssing. Jeg går i 3.g på Ribe Katedralskole (Musik A, Engelsk A, Billedkunst C) og spiller violin og synger.

  Andre elever Mads har arbejdet sammen med

  Navn Navnesen

  Studerende

  Navn Navnesen

  Studerende

   Navn Navnesen

   Studerende

    Essayet om den hellige Sebastian er skrevet af Camilla, Line og Johanne. De stiller spørgsmålet, om Sebastian lever op til kravet om at være martyr, og besvarer spørgsmålet ud fra religionsvidenskaben, deres kendskab til oratoriet og egne tanker. 

    Johanne Duborg Døssing

    Studerende

    Line Kjær

    Studerende

    Camilla Skov Primdahl

    Studerende

    Sebastians dans på liljer

    En martyr er per definiton; en person, som giver sit liv for sin religiøse tro eller overbevisning. Lever Den Hellige Sebastian op til dette krav? …
    For at kunne besvare dette, bliver vi nødt til at vide, hvem Den Hellige Sebastian var. Sankt Sebastian var en kristen martyr, og hans historie lyder således: Sankt Sebastian hjalp tilhængere af kristendommen under kristenforfølgelserne (303-305 efter Kristi fødsel). Da dette blev opdaget, blev Sankt Sebastian henrettet af romerske bueskyttere, men han overlevede med hjælp fra en from enke, som helede hans sår. Derefter opsøgte han kejseren af Rom, og bebrejder ham for hans grusomhed mod de kristne tilhængere. Grundet dette bliver Sankt Sebastian pryglet ihjel, og dør dermed for den kristne tro. Denne fortælling er også grundlaget for oratoriet “Le Martyre de saint Sébastien”. Man kan derfor konkludere, at Den Hellige Sebastian var en martyr, da han ofrede sit liv for den kristne tro. Den Hellige Sebastian bliver ofte sammenlignet med Jesus, og på mange måder kan man trække tråde mellem Sankt Sebastian og Guds egen søn. Begge martyerer døde for kristendommen, og måden hvorpå de blev henrettet er også sammenlignelig. Både Jesus og Sankt Sebastian blev fastnet og henrettet, og begge to blev de henrettet af romerne.
    Ifølge religionsvidenskaben er en martyr en helt, altså en person hvis dedikation til en sag er beundringsværdig, og det dermed gør vedkommende til en form for helt. En martyr er villig til at gå imod de værdier og formål, vedkommende mener er uretmæssige. Helten/martyren er klar over, at der kan være konsekvenser af vedkommendes handlinger. En martyr har mod, og er dedikeret til sin sag. Grunden til at modstanderene dræber martyren er grundet martyrens dedikation til sagen. Efter martyrens død vil vedkommende blive husket som en helt.

    Begrebet martyr er ikke et nyt begreb. Begrebet kan (i den kristne tradition) spores helt tilbage til Jesu død. Derefter har vi apostlene Peter og Paulus, som bliver drabt i forbindelse med kristenforfølgelserne i Rom omkring år 64. Det siges, at Peter valgte at lade sig korsfæste med hovedet nedad, da han ikke mente, at han var værdig nok, til at blive korsfæstet ligesom Jesus. Som sagt før, bliver Sankt Sebastian ofte sammenlignet med Jesus, men det er helt klart også værd at sammenligne Sankt Sebastian med Peter og Paulus. Alle tre fulgte de Jesu budskab, og var villige til at dø for deres tro. Gabriele d’Annunzio har illustreret, hvordan Sankt Sebastian var villig til at dø for sin tro. Dette ses her:

    Jeg danser på liljernes ild.
    Æret være du, kong Kristus!
    Jeg træder på de hvide liljer
    Æret være du kong Kristus!
    Jeg træder på liljernes blødhed.
    Æret være du, kong Kristus!
    Mine fødder er nøgne i morgenduggen!
    Jeg elsker dig, Konge.
    Det er, som om min sjæl
    var skabt af pileblade
    som om mine vener
    var skabt af musik og morgenrøde!
    Som om jeg rystede
    et rim af klingende stjerner!
    Jeg elsker dig, Konge!

     

    Denne tekst bliver sunget på en sådan måde, at det virker meget følelsesladet, og det er tydeligt, at der er en form for klarhed men helt klart også fortvivelse forbundet med Sank Sebastians død. Dette er øjeblikket, hvor Sankt Sebastian for alvor gør det klart, at han er villig til at dø for kristendommen.

    Nu sidder du måske og tænker ”Hvad har Rued Langgaard at gøre med det her?” – Rued Langgaard var meget optaget af begrebet ”martyrium” både i forhold til sin musik, men også på det personlige plan. Rued Langgaard opfattede sig selv som et offer i det danske musikliv. Befolkningen forstod ikke hans musik, og det var først efter hans død, at han for alvor blev anerkendt (ligesom en martyr). Samtidig er både Debussey og Langgaard musikere indenfor den symbolistiske og impressionistiske genre. De ville gerne afbillede følelserne med deres musik. Langgaard festivalen er bygget op på den måde, at Rued Langgaard hvert år bliver sat op mod andre musikere. I år er det bl.a. Debussey der er i fokus.

    Ved hjælp af både religionsvidenskaben, vores kendskab til oratoriet og vores egne tanker kan vi konkludere, at Den Hellige Sebastian levede op til alle kriterier for at være en sand martyr. Han døde for sin tro, og han var ikke bange for at dø. Han konfronterede kejseren af Rom, velvidende at det ville få konsekvenser.

    Skrevet af:
    Camilla Skov Primdal, Line Kjær og Johanne Duborg Døssing.