KATEDRALSKOLEN

    Maja Aaby Andersen

    Maja har sammen med Isabella fortolket Anitras Dans og skrevet og opført ny tekst til Edvard Griegs musik.

    Andre elever Mads har arbejdet sammen med

    Isabella Maimburg

    Studerende