Rued Langgaard Festival 2018 30/8 – 2/9

Messiaen, Debussy, J.S. Bach og Langgaard

PROGRAM – med forbehold for ændringer.

Torsdag 30/8 

Festivalåbning
16.30 Domkirkepladsen. Gratis

Festivalens fire komponister præsenteres i et vidtspændende åbningsprogram, der begynder med en rituel dans med rødder i Sydamerika og i et delvis selvopfundet sprog af Olivier Messiaen. Undervejs er alle inviteret til sammen med DR VokalEnsemblet at synge Langgaards prægtige salme Den store Mester kommer. Med Italienske Koncert i et arrangement for saxofonkvartet slutter koncerten med Bach i sit mest festlige hjørne.

 

Festivalåbning ved direktør for Esbjerg Erhvervsudvikling Susanne Nordenbæk

 

Olivier Messiaen: Doundou tchil (4’) fra Harawi (1945), sange for sopran og klaver.

 

Musik som offergave. Ved Esben Tange

 

Johann Sebastian Bach: Die goldne Sonne, voll Freud’ und Wonne (Paul Gerhardt) BWV 451 (2’)
Fra Georg Christian Schemellis Musicalisches Gesang-Buch (1736)
Johann Sebastian Bach: Preludio (4’) fra Partita nr. 3 for solo violin BWV 1006 (1720). I arrangement for saxofonkvartet.
Rued Langgaard: Sæterjenten (Erik Bøgh) BVN 114 (1916) (3’)
Claude Debussy: Yver, vous n’estes qu’en villain (2’) fra Trois Chansons de Charles d’Orléans (1898).
Rued Langgaard: Den store Mester kommer (B.S. Ingemann) BVN 173 (1922) (3’) Fællessang.
Johann Sebastian Bach: Italiensk Koncert for cembalo BWV 971 (1735). I arrangement for saxofonkvartet (13’)
 • (Allegro)
 • Andante
 • Presto
Dénise Beck (sopran)
Clemens Hund-Göschel (klaver)
Quartet Vela
DR VokalEnsemblet
Dirigent: Marcus Creed

Må kongens ære tiltage + Tyve blikke på Jesusbarnet
19.00 Sct. Catharinæ klostergård. Entré 220 kr. (unge ½ pris) + evt gebyr

I Syrinx bringer Debussy os i kontakt med den græske mytologi, hvor hyrdeguden Pan (halvt buk -halvt menneske) udtrykker sin sorg over tabet af nymfen Syrinx. Bachs inspiration til suiterne for solocello og -fløjte er til gengæld barokkens hofdanse. Resultatet hæver sig dog over tid og sted og er livsbekræftende musik, der besidder universel skønhed.

Bach skrev Musikalisches Opfer som en gave til den musikglade Frederik den Store af Preussen. I sine kanons hylder Bach kongen ved blandt andet at skrive en kanon, hvor stigende tonehøjder symboliserer kongens tiltagende ære.

I Tyve blikke på Jesusbarnet mediterer komponisten og katolikken Olivier Messiaen over Gudsbarnet i krybben. I en farvestrålende musik bliver Messiaen et med de blikke, som både Gud, Jomfru Maria, englene, de hellige tre konger, tiden, stilheden, stjernen og korset retter mod Jesusbarnet. Tyve blikke på Jesusbarnet er et hovedværk i den 20. Århundredes klavermusik. Både i kraft af de klavertekniske udfordringer og som følge af den åndelige rigdom værket besidder.

Claude Debussy: Syrinx for solo fløjte (1913) (3’)
Johann Sebastian Bach: Super-suite (34’)Veksling af satser fra Suite for cello nr. 3 i C-Dur  BWV 1009 og Partita i a-mol for solo fløjte BWV 1013 (1722-23)
 • Prélude (cello)
 • Allemande (fløjte)
 • Allemande (cello)
 • Courante (fløjte)
 • Courante (cello)
 • Sarabande (fløjte)
 • Sarabande (cello)
 • Bourrée anglaise (fløjte)
 • Bourées I & II (cello)
 • Gigue (cello)
Johann Sebastian Bach: 5 kanons over det Kongelige Tema (8’) Uddrag af Musikalisches Opfer (1747)
 • 7. Canon perpetuus super Thema Regium
 • 2. Canon a 2 Violini in unisone
 • 3. Canon a 2 per Motum contrarium
 • 4. Canon a 2 per Augmentationem, contrario Motu
 • “Må kongens lykke vokse gennem den voksende tonelængde”
 • 5. Canon a 2 per Tonos
 • ”Må kongens ære tiltage gennem de stigende modulationer”
Joachim Becerra Thomsen (fløjte)
Toke Møldrup (cello)
Tobias Nilsson (kontratenor) 
Pause med et glas vin i Klostergården
Olivier Messiaen: Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus (Tyve blikke på Jesusbarnet) (1944) (114’)
I  Regard du Père  – Faderens blik
II Regard de l’étoile – Stjernens blik
III L’échange – Udvekslede blikke
IV Regard de la Vierge – Jomfru Marias blik
Regard du Fils sur le Fils – Sønnens blik på sønnen
VI Par Lui tout a été fait – Af ham er alt blevet skabt
VII      Regard de la Croix – Korsets blik
VIII   Regard des hauteurs – Højdernes blik
IX      Regard du temps – Tidens blik
X       Regard de l’Esprit de joie – Glædens ånds blik
XI      Première communion de la Vierge – Jomfru Marias første nadver
XII     La parole toute puissante – Det almægtige ord
XIII   Noël – Jul
XIV    Regard des Anges – Englenes blik
XV     Le baiser de l’Enfant-Jésus – Jesusbarnets kys
XVI    Regard des prophètes, des bergers et des Mages – Profeternes, hyrdernes og de hellige tre kongers blik
XVII Regard du silence – Stilhedens blik
XVIII Regard de l’Onction terrible – Den forfærdelige Salvings blik
XVIX Je dors, mais mon cœur veille – Jeg sover men mit hjerte våger
XX     Regard de l’Église d’amour – Kærlighedskirkens blik
Kristoffer Hyldig (klaver)

Langgaard Lounge
22.30 Quedens Gaard

Mød en række af dagens kunstnere og nyd en øl fra Ribe Bryghus.
Introduktion af Rued Langgaard Porter 2018 ved brygmester Lars Nielsen, Ribe Bryghus.
Moderation: Esben Tange

Fredag d. 31/8 

Mig hjertelig nu længes
11.40-12.15 Ribe Katedralskole. Gratis

Rued Langgaard komponerede Variationer over ”Mig hjertelig nu længes” til minde om sin far, der døde, da Langgaard var 20 år gammel. Det siges, at Bachs Goldbergvariationer er skrevet som trøst til en søvnløs russisk greve. Det er uvist om historien er sand, men musikken hører til blandt de smukkeste og mest elskede værker af Bach.

Rued Langgaard: Variationer over ”Mig hjertelig nu længes” Strygekvartet. BVN 71 (1914-15). Uddrag (10’)
J.S. Bach Goldbergvariationer (1741). Arrangement. Uddrag. Bearbejdet version ved Esbjerg Ensemble af Dimitri Sitkovetskys version for strygetrio.(10’) 
Esbjerg Ensemble 

Offret
15.00 Langgaard Salen, Kannikegården. Entré 50 kr. (unge ½ pris) + evt. gebyr

I sin sidste film Offret, der er indspillet på Gotland og med den svenske karakterskuespiller Erland Josephson i hovedrollen, skaber den russiske filminstruktør Andrei Tarkovskij en moderne dommedagsberetning, der ikke mindst i kraft af Bachs musik hæver sig op i en sfære af stor skønhed.

Andrei Tarkovskij: Offret (1986) (142’)

Den hellige Sebastians martyrium
20.00 Domkirken. Entré 280 kr. (unge ½ pris) + evt. gebyr

Det sjældent opførte mysteriespil Den hellige Sebastians martyrium med musik af Debussy og tekst af den italienske digter Gabriele d’Annunzios er et musikdramatisk storværk med magiske scener, hvor vi følger den kristne martyr Sebastian i en indre og ydre rejser mod Paradis. Med en musik, der er enestående raffineret og en ekstatisk tekst, der befinder sig i den menneskelige eksistens grænseland, er Den hellige Sebastians martyrium som skabt for de stemningsfulde rammer i Ribe Domkirke.

Forestillingen begynder med det oprindelige forspil til Rued Langgaards dommedagsopera Antikrist, der ikke har været spillet i Danmark siden 1926. Dengang blev forspillet i den danske presse beskrevet som ”en Klippe, der pegede mystisk mod Himmelen”. 

Rued Langgaard: Antikrist Forspil (oprindelig version) BVN 170:1 (1921-22 Rev. 1923-26) (13’)
Claude Debussy: Le Martyre de saint Sébastien  (Den hellige Sebastians martyrium) (Gabriele d’Annunzio) (1911) (75’)
Mysteriespil for solister, kor og orkester i fem ”boliger”
Skandinavienspremiere af ny version ved Pierre Boulez og Eiko Kasaba (2009)
 1. La Cour des lys – Lilliernes hof
 2. La Chambre magique – Det magiske kammer
 3. Le Concile des faux dieux – De falske guders råd
 4. Le Laurier blessé – Det sårede laurbærtræ
 5. Le Paradis – Paradiset
Helgenen Sebastian (Fortæller): Helene Gjerris
Tvilling Marc: Hanna Maria Strand (alt)
Tvilling Marcellien: Rikke Lender (alt)
Jomfru Érigones stemme, Himmelsk stemme, En stemme, Sebastians sjæl: Dénise Beck (sopran)
DR VokalEnsemblet og Vor Frelsers Kirkes Kor
Sønderjyllands Symfoniorkester og Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester
Dirigent: Michael Schønwandt
Indstudering  Vor Frelsers Kirkes Kor: Mikkel Andreassen
Iscenesættelse: Esben Tange
Lysdesign: Lars Egegaard Sørensen
Kostumer: Birthe Hald
Regissør: Lennart Nielsen
Oversættelse af Gabriele d’Annunzios tekst: Monique Christiansen. Revideret af Wenzel de Neergaard

Langgaard Lounge

22.30 Quedens Gaard

Mød en række af dagens kunstnere, nyd en Rued Langgaard Porter fra Ribe Bryghus og hør Humoreske for fem blæsere og militærtromme, hvor skønhed og djævelskab mødes i et intenst drama.

Rued Langgaard: Langgaard: Humoreske Sekstet. Fløjte, obo, engelskhorn, klarinet, fagot og militærtromme. BVN 176 (1922-23) (12’)
Musikere fra Det Jyske Musikkonservatorium
Moderation: Mathias Hammer

Lørdag d. 1/9

Offertanken i kristendom og modernitet. Med et sideblik til Karen Blixen.
10.00 Langgaard Salen, Kannikegården. Entré 50 kr. (unge ½ pris) + evt. gebyr

Foredrag ved Torkild Bak om offer-tanken i teologien og hos Karen Blixen (50’)

Lokkende toner
11.30 Domkirken. Entré 150 kr. (unge ½ pris) + evt. gebyr

Koncerten indledes med Den store Mester kommer, der for Langgaard var en musikalsk signatur. I de følgende motetter af Bach og Messiaen står glæden ved at forenes med Kristus i centrum. I Komm, Jesu, komm for dobbeltkor frydes en livstræt sjæl ved tanken om en snarlig forening med Jesus, og i O Sacrum Convivium! fejres det hellige sakramente, i hvilket Kristus er til stede.

Naturmystik og kærlighedslængsel spiller en vigtig rolle i både Langgaards tre sange til tekster af romantiske digtere fra Norge og Danmark – hvor Langgaard drømmer sig hen til et vemodigt fjeldunivers – og i Messiaens Cinq Rechants, der bygger på kærlighedssange fra Peru og Ecuador samt en middelalderlig morgensang.

Debussy elskede den franske adelsmand Charles d’Orléans frigjorte renæssancedigte. I sine Trois Chansons de Charles d’Orléans udmaler han både kvindelig skønhed og gør sig lystig over den skurkagtige vinter.

Rued Langgaard: Den store mester kommer (B.S. Ingemann) BVN 173 (1922) (2’)
Johann Sebastian Bach: Komm, Jesu, komm  (Paul Thymich) BWV 229 (1724) (10’)
Olivier Messiaen: O Sacrum Convivium! (O hellige gæstebud) (1929-37) (5’)
Rued Langgaard: Lokkende toner (J.S. Welhaven) BVN 112 (1916) (5’)
Rued Langgaard: Sæterjenten (Erik Bøgh) BVN 114 (1916) (3’)
Olivier Messiaen: Cinq Rechants (Fem refrainer) (1943-49) (20’)
 • Les amoureux s’envolent…
 • Ma première fois…
 • Ma robe d’amour…
 • Mon bouquet tout défait rayonne…
 • Tes yeux voyagent
Rued Langgaard: Høstfuglen (Herman Wildenvey) BVN 141 A (1918) (9’)
Claude Debussy: Trois Chansons de Charles d’Orléans. (6’)
 • Dieu! qu’il la fait bon regarder! (1898)
 • Quand j’ai ouy le Tambourin (mezzosopran solo) (1908)
 • Yver, vous n’estes qu’en villain (1898)
DR VokalEnsemblet
Dirigent: Marcus Creed

Himmelfarten
15.30 Domkirken. Entré 80 kr. (unge ½ pris) + evt. gebyr

Rued Langgaard spillede et lille eksklusivt udvalg af Bachs værker. Et af dem er Toccata i d-mol, hvor Bach viser sig fra sin mest dramatiske og iørefaldende side.

I Messis gennemspiller Rued Langgaard en række bibelske temaer knyttet til Høstens tid – dommedag. I tredje del er vi i dødsriget, hvor den rige mand misunder den fattige Lazarus, der efter et mistrøstigt liv kommer i himmerige.

Messiaen elskede orglet og i ungdomsværket Himmelfarten oplever vi instrumentets store udtryksregister fra de lykkelige hallelujaer fra en sjæl, der ønsker Himlen, til Kristi stille bøn, mens han stiger op mod sin Fader.

Johann Sebastian Bach: Præludium og Fuga i d-mol BWV 565 (1707) (9’)
Rued Langgaard: Messis. Tredje Aften: Begravet i Helvede  BVN 228c (1937-39) (21’)
 • Blev begravet
 • I dødsriget
 • Forbarm dig
 • Kom i hu! Du har fået dit gode!
 • Postludium til Messis 228d
 • Postludium til Messis BVN 228c
Olivier Messiaen: L’Ascension (Himmelfarten) (1934) (24’)
 • Majestè du Christ demandant sa gloire à son Père – Kristi majestæt som kræver sin ære af sin Fader
 • Alléluias sereins d’une ame qui desire le ciel – Lykkelige hallelujaer fra en sjæl der ønsker Himlen
 • Transports de joie d’une ame devantla gloire du Christ qui est la sienne – En sjæls henrykkelse over Kristi ære som er dens
 • Prière du Christ montant vers son Pére – Kristi bøn mens han stiger op mod sin Fader
Kristian Krogsøe (orgel)

Skån os, Jesus! + Kvartet til Tidens Ende
20.00 Sct. Catharinæ Kirke. Entré 220 kr. (unge ½ pris) + evt. gebyr

Olivier Messiaens Tema og variationer er intens og passioneret musik skrevet som bryllupsgave til Messiaens første kone, der var violinist.

I den sene Sonate nr. 4 Parce nobis, Jesu fra 1949 viser Langgaard sig fra en storslået absurd side. Musikken slår gnister imellem afsnit, hvor musikken er vendt mod det himmelske og passager, hvor det er som om fanden tager ved komponisten.

Messiaens Kvartet til Tidens ende er skrevet under 2. Verdenskrig i en tysk krigsfangelejr og bygger på et syn af en engel fra Apokalypsen, hvor tiden går i opløsning. Messiaen udfolder musikken i alle regnbuens farver og skaber et helt nyt tonesprog, der bygger på fuglesang, stilhed og evighedsmelodier.

Rued Langgaard: Andante Religioso BVN 407 (1950) (5’)
Olivier Messiaen: Tema og variationer for violin og klaver (1932) (10’)
Rued Langgaard: Sonate nr. 4 Parce nobis, Jesu! (Skån os Jesus !) BVN 376 (1949) (20’)
 • Doux! Ikke hurtigt
 • Prière
 • Scherzo Hurtigt, elegant
 • Presto furioso
 • Finale Allegro
Gunvor Sihm (Violin)
Berit Johansen Tange (klaver)
Pause
Messiaen: Quatuor pour la Fin du Temps (1941) (50’)
 1. Liturgie de cristal – Krystal-liturgi
 2. Vocalise, pour l’Ange qui annonce la fin du Temps – Vokalise til englen der bebuder Tidens ende
 3. Abîme des oiseaux – Fuglenes afgrund
 4. Intermède – Intermezzo
 5. Louange à l’Eternité de Jésus – Lovprisning af Jesu evighed
 6. Danse de la fureur, pour les sept trompettes – Raseriets dans, for de syv trompeter
 7. Fouillis d’arc-en-ciel, pour l’Ange qui annonce la fin du Temps – Virvar af regnbuer, til englen der bebuder Tidens ende
 8. Louange à l’Immortalité de Jésus – Lovprisning af Jesu udødelighed
Olli Leppäniemi (klarinet)
Trio con Brio

Langgaard Lounge

22.30 Quedens Gaard

Mød en række af dagens kunstnere, nyd en Rued Langgaard Porter fra Ribe Bryghus og hør uddrag af Langgaards Strygekvartet nr. 3, hvor koralen Den store Mester kommer bliver fanget i et musikalsk stormvejr.

Rued Langgaard: Strygekvartet nr. 3 (1924) Uddrag (8’)
 • Presto scherzoso artifizioso (underfundigt)
 • Tranquillo – Scherzoso schernevole (spotsk)
Musikere fra Det Jyske Musikkonservatorium
Moderation: Mathias Hammer

 

Søndag d. 2/9

Kantategudstjeneste
10.00 Ribe Domkirke. Gratis

Undervejs i højmessen høres kantaten Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, der er komponeret af en ung 22-årig Johann Sebastian Bach. Efter en stemningsfuld instrumental indledning synger koret og solisterne en række tekster fra både Det gamle Testamente og Det nye Testamente samt af Martin Luther. Teksterne kredser om livets afslutning. I første del formidles den gammeltestamentlige dødsangst, i anden del den nytestamentlige længsel efter at blive forenet med Jesus i døden. 

J.S. Bach: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit – Actus tragicus Kirkekantate BWV 106 (1708) (20’)
Ribe Kammerkor med solister og instrumentalensemble
Dirigent: Lotte Bille Glæsel 

Langgaard billedbog
13.00 Kannikegården. Langgaard Salen. Entré 50 kr. (unge ½ pris) + evt. gebyr

Langgaard foran kameraet og bag skrivebordet – hvad komponistens fotos, papirer og noder kan fortælle. Foredrag ved Bendt Viinholt Nielsen (60’)

 

Kaffe i Kannikegården

Goldbergvariationer

15.00 Sct. Catharinæ Kirke. Entré 150 kr. (unge ½ pris) + evt. gebyr

Rued Langgaard og Johann Sebastian Bach viser i henholdsvis Variationer over ”Mig hjertelig nu længes” for strygekvartet og Goldbergvariationerne en usædvanlig evne til at fremtrylle et væld af musikalske farver og stemninger med udgangspunkt i en enkelt melodi. Langgaard skrev sin kvartet til minde om sin far, Siegfried Langgaard, og resultatet er bevægende musik, hvor skønhed og smerte er to sider af samme sag. Det er derimod uvist, hvem Bach skrev sine Goldbergvariationerne til, men musikken er en gave til menneskeheden. Her går sublim enkelthed og sindrig kompositionsteknik op i en højere enhed.

Bachs 8 Kanons er små melodistumper, der i Hans Abrahamsens forfinede realisering vender og drejer sig som mobiler, som svæver frit i rummet. I Efterårslied, der er komponeret i et moderne drømmende tonesprog, forbinder Hans Abrahamsen Ribe komponisten Oluf Rings melodi Sig nærmer Tiden med toner fra Bachs sidste værk Die Kunst der Fuge.

Rued Langgaard: Variationer over ”Mig hjertelig nu længes” Strygekvartet. BVN 71 (1914-15) (15’)
J.S. Bach: 8 Kanons (BWV 1072-78 og BWV deest) for fløjte, klarinet, vibrafon, klaver, guitar, violin og cello. Realiseret af Hans Abrahamsen (18’)
Pause
Hans Abrahamsen: Efterårslied (1992 og 2009) (7’) for engelsk horn, klaver og strygetrio
J.S. Bach Goldbergvariationer (1741).  Uddrag. Bearbejdet version ved Esbjerg Ensemble af Dimitri Sitkovetskys version for strygetrio (30’)
Esbjerg Ensemble