Ild – Aleksandr Skrjabin og Rued Langgaard

Rued Langgaard Festival 2020 (3. – 6. september)

Russiske Aleksandr Skrjabin (1872-1915) og Rued Langgaard (1893-1952) var begge kunstneriske enegængere, som med udgangspunkt i romantikken skabte en ny visionær musik i de første årtier af det 20. århundrede. De var begge mystikere og troede på at de igennem deres musik kunne skabe en ny åndelig bevidsthed, og så var det begge optaget af ilden som en både destruktiv og magisk kraft.

En verden i flammer
Det kommer i særlige grad til udtryk i Langgaards opera Antikrist, hvor gaslys er en gennemgående visuel ledetråd, og hvor verden mod slut står i flammer, og i Skrjabin sidste store orkesterværk Prometheus, der bygger på myten om Prometheus, der stjal ilden fra Zeus for at give den til menneskeheden. Til samme værk komponerede Skrjabin en lysstemme, der indgår i en syntese med musikken.

Antikrist og Prometheus
Ved festivalens hovedkoncert opføres Antikrist og Prometheus i Ribe Domkirke, der med sin sakrale karakter er en spektakulær ramme om disse metafysiske værker, og hvor realiseringen af Skrjabins lysstemme er en helt særlig attraktion. Dirigent er Michael Schønwandt, der som den første dirigerede Antikrist i sin helhed i 1980 og som efter en fornem debut ved Rued Langgaard Festival i 2018 med Debussys mysteriespil Den hellige Sebastians Martyrium vender tilbage til festivalen med Sønderjyllands Symfoniorkester, kor og solister.

Selvdestruerende orgelskulptur
Undervejs i koncerten inddrages Domkirkepladsen hvor billedkunstneren Ea Borre præsenterer en selvdestruerende mekanisk orgelskulptur under overskriften Orgel i flammer. Ea Borres inspiration stammer fra et skæbnemotiv, der i Langgaards egne værker oftest spilles i tiltagende vanvittigt tempo.

Søgen efter ekstase
Ribe Domkirkes orgel kommer også i spil ved en selvstændig koncert, hvor organisten Erik Kolind uropfører sin egen nyskrevne version af et andet af Skrjabins hovedværker, Le Poéme de L’Extase – en flimrende farverig musik hvori Skrjabin søger ekstasen, der for ham var den højeste tilværelsesform og kun mulig gennem kunsten.

Udover orkestermusikken spillede klavermusikken en hovedrolle for Skrjabin. Derfor medvirker pianisten Niklas Sivelöv, der har beskæftiget sig indgående med Skrjabins musik og indspillet en række af hans vigtigste værker.

Langgaards strygekvartet-maraton
For første gang opføres Rued Langgaards samlede værker for strygekvartet i sin helhed over tre koncerter med Nightingale String Quartet, der har indspillet de samlede kvartetter og vakt international opmærksomhed med deres medrivende og indsigtsfulde fortolkninger. Dertil kommer en koncert med Rued Langgaards samlede værker for blæsere og strygere samt sopran og strygere med Esbjerg Ensemble og Signe Asmussen. Dermed gives et sjældent indblik i Rued Langgaards kammermusik, der spænder fra en romantisk og dybt personlig tilbageskuende stil til et moderne ekspressivt udtryk.

Mysteriet i jazz, klassisk og verdensmusik
Aleksandr Skrjabin døde allerede som 43-årig og efterlod sig skitser til Mysteriet, et stort rituelt værk, der skulle realiseres over 7 dage i en tempellignende bygning ved Himalayas fod i Indien Med udgangspunkt i disse skitser komponerer Bo Gunge og Lars Møller en musikalsk liturgi, der trækker på både klassisk musik, jazz og verdensmusik, og som opføres som festivalens åbningskoncert på Ribe Domkirkeplads med involvering af professionelle og amatører fra forskellige musikalske miljøer..

Nyfortolkning af Langgaard
Rued Langgaard Festival 2020 bliver også ramme om en debutkoncert for Langgaard bandet Dybfølt stiftet af bassisten Mathæus Bech og med klassiske og rytmiske musikere, der nytolker originale Langgaard værker for nye besætninger.

Festival Student med involvering af unge fra Esbjerg Kommunes uddannelsesinstitutioner videreføres i 2020 med blandt andet en masterclass hvor Mathæus Bech vil formidle nogle af sine erfaringer med at arrangerer og spille Langgaards musik i et nyt tonesprog.

Esben Tange, kunstnerisk leder. Rued Langgaard Festival. 16/4 20