Mød Langgaard

for skolebørn fra 3. – 6. klasse

Mød Langgaard er et tilbud for skoleelever fra 3.-6. klasse, hvor de lærer komponisten, organisten og Ribeborgeren Rued Langgaard at kende. Fagene musik, dansk, historie og religion inddrages i et læringsmateriale, der udarbejdes i et tæt samarbejde mellem Sydvestjyske Museer, Esbjerg Ensemble og Rued Langgaard Selskabet. Materialet gøres tilgængeligt for download fra museets og Domkirkens hjemmesider og ligger på www.ude.nu

Forløbet omfatter forberedelse ud fra læringsmaterialet, skolekoncerter med Esbjerg Ensemble og opfølgning i form af besøg på det nye Rued Langgaard Museum i Ribe, besøg i Ribe, hvor Langgaard boede og besøg i Ribe Domkirke, hvor han fungerede som organist frem til sin død.

Mød Langgaard er generøst støttet af Augustinus Fonden.