Bliv medlem

Bliv medlem af Rued Langgaard Selskabet ved at henvende
dig til Selskabets sekretær:

Domorganist Birgitte Ebert

Torvet 15

6760 Ribe

BEB@km.dk

Telefon 5134 2966

Medlemskab koster 160 kr. om året, 250 kr. pr. husstand eller institution.
Medlemskab giver ret til gratis adgang eller rabat til Selskabets arrangementer,
nyhedsbreve og publikationer, som Selskabet sender ud.