Om Rued Langgaard

Nedslag i Rued Langgaard liv

28. juli 1893

Fødes i København som eneste barn af pianist og komponist Siegfried Langgaard og pianist Emma Langgaard.

1901-05

Komponerer små klaverstykker, bl.a. Albumsblad (1904). Spiller klaver, violin og orgel. Modtager privatundervisning i musikalske discipliner og skolefag. Viser et betydeligt talent for at tegne og male. Skriver små historier, ofte med en dramatisk handling, som kredser om døden.

1905

Debuterer i 1905 som organist – med indlagt improvisation – i Frederikskirken (Marmorkirken), København. Den unge Langgaards høje musikalske niveau forbløffer publikum, der bl.a. tæller Edvard Grieg.

1907

Kompositionsundervisning hos faderen Siegfried Langgaard og i en kortvarig periode også kontrapunktundervisning hos Carl Nielsen. Komponerer kortere orkesterværker med og uden kor, sange og klaverstykker, som f.eks. Nat paa Sundet og Paa en Kirkegaard ved Nat.

1912

Organistassistent ved Frederikskirken (Marmorkirken), København. Søger siden et utal af organiststillinger, men skønt højt kvalificeret afvises han gang på gang.

10. april 1913

Koncert i Berlin med Berliner Filharmonikerne. Udelukkende med musik af Rued Langgaard. Begejstrede anmeldelser. Forelsker sig i en pige ved navn Dora under sommerophold i Kyrkhult, Blekinge.

5. januar 1914

Siegfried Langgaard dør. Rued bor fortsat sammen med moderen frem til dennes død i 1926. Debuterer som dirigent ved koncert i Musikforeningen, København. Dirigerer siden af og til (fortrinsvis egne værker).

1915

Psykisk krise. Ophold på badesanatorium i Tyringe, Skåne.

1916

Komponerer det teosofisk inspirerede Sinfonia interna og det visionære Sfærernes Musik for orkester, fjernorkester, kor og vokalsolist. Komponerer også Sommerferie i Blekinge, med minder om ophold i kurbyen Kyrkhult, hvor Rued Langgaard holdt sommerferie i årene (1909-10 og 1912-13)

1921

Under et besøg i Venedig får Rued Langgaard den første inspiration til operaen Antikrist, og han begynder at komponere Afgrundsmusik, som i første omgang får titlen Lagunarisk Serenade (til Sct. Johannes Aabenbaring).

1923

Færdiggør operaen Antikrist, der indleveres til Det Kgl. Teater men aldrig antages til opførelse. Som følge af afvisningen vender Langgaard igen og igen tilbage til Antikrist for at komponere nye versioner af værket.

1927

Gifter sig med Valborg Constance Olivia Tetens, moderens veninde og hushjælp i de foregående 6 år.

1930

Symfoni nr. 4 ”Løvfald” opføres ved en studieproduktion i Statsradiofonien (Danmarks Radio) som en del af en portrætudsendelse sendt i serien ”Vor Tids danske Komponister”. I årene herefter opføres Langgaards musik så godt som udelukkende af Statsradiofoniens orkester (Radiosymfoniorkestret). Dirigent er som oftest Launy Grøndahl.

1934

Komponerer den katolsk inspirerede klaverfantasi Adorazione i en tid, der ellers er præget af filosofiske grublerier og tiltagende kunstnerisk isolation og kompositionskrise.

1940

Får sit livs eneste egentlige ansættelse, som organist og kantor ved Ribe Domkirke. Bor resten af livet i Ribe, hvor han snart opfattes som en original. Med sit lange uklippede hår, bredskyggede hat og stumpede bukser skiller han sig mærkbart ud i den lille købstad. Flytningen fører til en revitalisering som komponist og et af de første nye værker komponeret i Ribe er Smaa Sommerminder for klaver.

1947

Komponerer bl.a. Vanvidsfantasi for klaver. Med mottoet ”Ved ”Bonn Domkirken” i Ribe” understreger Langgaard, at han føler et slægtskab med Robert Schumann, der døde i et asyl for sindslidende ved Bonn.

1948

Komponerer bl.a. Symfoni nr. 15 “Søstormen” og Hél-Sfærernes Musik for klaver. I forordet til symfonien sammenlignes en nattevandring i Ribe med Orfeus’ forgæves færd ned i dødsriget.

1951

Det sidste billede, der er taget af Langgaard, er fra august 1951. Her står han med ryggen mod Domkirken og skuer op mod himlen, der hvælver sig over det flade marskland ud mod Nordsøen vest for Ribe. En måned inden komponerer Langgaard Klaverstykke E-Dur.

1952

Dør på Ribe Sygehus natten mellem d. 9. og 10. juli.

Foto: (”Uden for Domkirken aug. 1951”)